image002 (1)

Elokuvasäätiön vuosijulkaisu kokoaa vuoden 2018 tunnusluvut elokuvasäätiön jakamista tuista, elokuvatuotannoista, levityksestä sekä festivaaleista.

Julkaisussa on mukana myös osio sukupuolten tasa-arvon kehityksestä elokuvatuotannoissa. Naistekijöiden osuus elokuvasäätiön tuenhakijoissa ja -saajissa on kuvattu kahdeksalta viime vuodelta.

Naistekijöiden osuus elokuvasäätiön tuotantotukea saaneissa hankkeissa nousi edellisestä vuodesta. Vuonna 2018 tuotantotukea saaneista hankkeista 43 % oli naistuottajien, 42 % naisohjaajien ja 49 % naiskäsikirjoittajien hankkeita, kun vuonna 2017 luvut olivat 35 % (naistuottajia), 38 % (naisohjaajia) ja 35 % (naiskäsikirjoittajia). Käsikirjoitusapurahan saajista naisten osuus pysyi vuoden 2017 tasolla eli 49 prosentissa.

Elokuvavuosi 2018 -julkaisu on suomen- ja englanninkielinen, ja sen voi ladata pdf-tiedostona tästä linkistä: http://ses.fi/fileadmin/dokumentit/Elokuvavuosi_Facts_Figures_2018.pdf