Elokuvasäätiö käsitteli maaliskuun aikana yhteensä 210 tukihakemusta hieman yli miljoonan euron edestä. Myönteisiä päätöksiä tehtiin kuukauden aikana yhteensä 88 kappaletta ja tukea jaettiin 379 250 euroa eli noin 35 prosenttia haetusta summasta.

Käsikirjoitusapurahaa jaettiin 156 hakemuksesta 36 projektille yhteensä 170 625 euroa. Hakemuksista myönteisen päätöksen sai siis vain noin 23 prosenttia.

Maaliskuun tukipäätösten jälkeen elokuvasäätiön tuotannon tukia esittelevillä tuotantoneuvojilla on jäljellä tänä vuonna jaettavia tukivaroja yhteensä 9 269 250 euroa, joka jakautuu seuraavasti

Tuotantotukea jäljellä Tuotantotuesta sidottu (LoC) sitoumuskirjein* Kehittämistukea jäljellä Käsikirjoitusapurahaa jäljellä
Marjo Valve 2 635 000 € 1 555 500 € 586 000 € 221 875 €
Hannu Tuomainen 1 774 000 € 1 120 000 € 462 000 € 156 125 €
Piia Nokelainen 1 675 000 € 120 000 € 325 000 € 127 625 €
Pekka Uotila 959 000 € 75 000 € 279 000 € 68 625 €
Yhteensä 7 043 000 € 2 870 500 € 1 652 000 € 574 250 €


*Elokuvan rahoitusvaiheessa elokuvasäätiö voi myöntää hakijalle sitoumuskirjeen (Letter of Commitment), jolla elokuvalle varataan tukivaroista sovittu summa tukea, määriteltyjen ehtojen ja aikarajan puitteissa, odottamaan varsinaisen tukipäätöksen tekoa.

Elokuvasäätiö jakoi maaliskuussa myös elokuvateattereiden toimintatukia 192 775 euroa 34 teatterille sekä kulttuuriviennin matka- ja materiaalitukia 15 850 euroa 18 hakijalle.

Kaikki elokuvasäätiön tukipäätökset ovat luettavissa säätiön verkkosivuilla osoitteessa: http://ses.fi/tukitoiminta/tukipaeaetoekset